Thông tin văn bản số: 4291 /QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4291 /QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030