Thông tin văn bản số: 03/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 03/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 07/01/2014
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Hợp nhất Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ