Thông tin văn bản số: 4386/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4386/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực quản lý, tổ chức và chất lượng hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông”