Thông tin văn bản số: 02/CT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 02/CT-BGTVT
Ngày ban hành 18/02/2014
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, tãng cường công tác bảo vệ môi trường trong Ngành giao thông vận tải".