Thông tin văn bản số: 04/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 04/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải