Thông tin văn bản số: 13/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 13/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ