Thông tin văn bản số: 2415/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2415/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 25/06/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành chương trình đào tạo hoa tiêu hàng hải