Thông tin văn bản số: 114/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 114/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 10/01/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện, bồi dưõng nghiệp vụ thuyền viên