Thông tin văn bản số: 2258/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2258/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 16/06/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được tổ chức các khoá huấn luyện Tiếng Anh hàng hải theo Công ước STCW78 sửa đổi 2010