Thông tin văn bản số: 2136/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 2136/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
về việc chấp thuận cho Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức các khoá đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền viên