Thông tin văn bản số: 152 /2014/TTLT-BTC-BGTVT
Số/ Ký hiệu 152 /2014/TTLT-BTC-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Thay thế Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ