Thông tin văn bản số: 52/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 52/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Hàng hải