Thông tin văn bản số: 57/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 57/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định số 18/2008/QĐ-BGTVT ngày 17/9/2008, Thông tư số 13/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011.