Thông tin văn bản số: 62/2014/QĐ-TTg
Số/ Ký hiệu 62/2014/QĐ-TTg
Ngày ban hành 06/11/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải