Thông tin văn bản số: 62/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 62/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2015