Thông tin văn bản số: 65/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 65/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/11/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ