Thông tin văn bản số: 4352/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 4352/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/11/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác