Thông tin văn bản số: 110/2014/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 110/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/11/2014
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2015; bãi bỏ Điều 10 Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005