Thông tin văn bản số: 48/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 48/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015