Thông tin văn bản số: 72/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 72/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường bộ