Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 02/02/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ