Thông tin văn bản số: 05/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 05/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/03/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Có hiệu lực từ 01/6/2015