Thông tin văn bản số: 20/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 20/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/05/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT