Thông tin văn bản số: 18/2015/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 18/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT