Thông tin văn bản số: 22/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 22/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/06/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Thay thế Thông tư 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ GTVT