Thông tin văn bản số: 26/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 26/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải