Thông tin văn bản số: 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 15/2015/TTLT-BGTVT-BQP-BCA-BNG
Ngày ban hành 06/05/2015
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành chính/ Người ký/ Chức vụ Bộ Quốc phòng  Phùng Quang Thanh  Bộ trưởng 
Đơn vị đồng ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Bộ Công an Trần Đại Quang  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Khác