Thông tin văn bản số: 37/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 37/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Hàng hải