Thông tin văn bản số: 40/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 40/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/07/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định 63/2004/QĐ-ĐK ngày 19/4/2004