Thông tin văn bản số: 47/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 47/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 14/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT và Thông tư 09/2012/TT-BGTVT