Thông tin văn bản số: 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 51/2015/TTLT-BGTVT-BTC
Ngày ban hành 24/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Văn Công   Thứ trưởng 
Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Thay thế Thông tư 81/2010/TT-BTC ngày 31/5/2010