Thông tin văn bản số: 49/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 49/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Quyết định 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000 và Điều 2 Thông tư số 342011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011