Thông tin văn bản số: 56/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 56/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/10/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Môi trường  
Chuyên ngành Khác
Ghi chú
Thay thế Thông tư 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ GTVT