Thông tin văn bản số: 62/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 62/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Ghi chú
Thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải