Thông tin văn bản số: 69/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 69/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/11/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Thay thế Thông tư 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013