Thông tin văn bản số: 48/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 48/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 22/09/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004, Thông tư số 34/2011/TT-BGTVT ngày 26/4/2011, Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000