Thông tin văn bản số: 76/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 76/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường sắt