Thông tin văn bản số: 79/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 79/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 10/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2016. Bãi bỏ Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.