Thông tin văn bản số: 83/2015/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 83/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư số 34/2010/TT-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa.