Thông tin văn bản số: 102/2015/NĐ-CP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 102/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/10/2015
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ  Nguyễn Tấn Dũng  Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng không
Ghi chú
Thay thế Nghị định 83/2007/NĐ-CP về việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay