Thông tin văn bản số: 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Nguyễn Hồng Trường  Thứ trưởng 
Bộ Công an Tô Lâm  Thứ trưởng 
Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Hàng không