Thông tin văn bản số: 08/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 08/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 04/05/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải