Thông tin văn bản số: 20/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 20/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 20/07/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa