Thông tin văn bản số: 21/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 21/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 25/08/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Khác