Thông tin văn bản số: 23/2016/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 1
Số/ Ký hiệu 23/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/09/2016
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Trương Quang Nghĩa  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Hàng hải
Ghi chú
Bãi bỏ Thông tư 13/2013/TT-BGTVT ngày 04/7/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT