Thông tin văn bản số: 1570/QĐ-TTCNTT
Số/ Ký hiệu 1570/QĐ-TTCNTT
Ngày ban hành 28/04/2014
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác