Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt
Mời góp ý dự thảo TCVN “Tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế đường sắt tốc độ cao”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN, QCVN liên quan đến phương tiện cơ giới đường bộ
Mời góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ GTVT
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì KCHTGT đường bộ và quản lý, vận hành khai thác bến phà đường bộ trên hệ thống quốc lộ.
Mời góp ý Dự thảo Thông tư Quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và vận hành khai thác bến phà đường bộ sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
Mời góp ý dự thảo Tiêu chuẩn dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin hàng hải
Mời tham gia ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời tham gia góp ý kiến công khai Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 34/2016/TT-BGTVT quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN, do trung ương quản lý
Mời tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 18/2016/TTLT-BGTVT-BTC hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương
Mời góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGTVT-BTC ngày 10/5/2016 của Bộ GTVT và Bộ Tài chính

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời góp ý ý kiến dự thảo Thông tư quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay từ ngày 01/03/2020 đến hết ngày 30/9/2020
Mời tham gia ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô SXLR và nhập khẩu mới
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn HKDD lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Mời góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dung lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay
Tiếp thu ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BGTVT ngày 30/12/2016
Mời góp ý kiến dự thảo QCVN về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới
Mời góp ý dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe”
Tài liệu cuộc họp TCCS “Tẩy sơn tín hiệu giao thông trên mặt đường – Thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý kiến dự thảo TCVN “Ứng dụng đường sắt – Hệ thống hãm – Bảo vệ chống trượt bánh xe”
Mời tham gia góp ý đối với dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) lần 2
Mời góp ý kiến Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015
Mời góp ý kiến dự thảo TCCS “Gia cố, bảo vệ mái dốc bằng lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu”
Mời góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT (lần 2)
Mời tham gia góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 86:2015/BGTVT về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới (lần 2)
Mời tham gia góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2013/TT-BGTVT về vận tải đường bộ giữa Việt Nam, Lào và Campuchia