Bộ GTVT đề xuất ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho thuyền viên (13/04/2021)

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, đưa thuyền viên vào đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19.