Tập trung nỗ lực cao độ cho các dự án trong giai đoạn nước rút (24/11/2022)

Đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp trực tuyến với các cơ quan tham mưu, các Chủ đầu tư, Ban QLDA, Sở GTVT các địa phương nhằm rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, tiến độ giải ngân các dự án giao thông do Bộ GTVT quản lý vào chiều nay (24/11).