Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lào Cai liên quan đến việc đầu tư đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Thứ tư, 18/03/2020 15:03 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 2344/BGTVT-KHĐT ngày 17/3/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri đề nghị Bộ đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1.435mm tuyến Hà Nội - Lào Cai (Câu số 15)”

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giúp công tác quản lý của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân. 

Về kiến nghị nêu trên của cử tri, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2014 của Ban Chấp hành TW Đảng Khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, Bộ GTVT đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược, Quy hoạch phát triển GTVT đường sắt Việt Nam (tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/2/2015 và Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015) theo đó định hướng nghiên cứu đầu tư xây dựng mới tuyến đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 380km, điện khí hóa, khổ 1.435mm (trong đó có đoạn Hà Nội - Lào Cai như đề xuất của cử tri). Tuyến đường sắt này sẽ kết nối với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng để đáp ứng nhu cầu vận tải bằng đường sắt trên hành lang Đông - Tây, tạo động lực phát triển và tăng cường kết nối hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc. Đồng thời, quy hoạch cũng đã xác định lộ trình dự kiến nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt này trong giai đoạn sau 2020, vì vậy thời gian vừa qua Bộ GTVT chưa triển khai các thủ tục để chuẩn bị đầu tư Dự án.

Trường hợp có nhà đầu tư quan tâm để sớm triển khai tuyến đường sắt nêu trên, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương có liên quan để nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Với quy mô dự án lớn, trước mắt để chủ động trong triển khai thực hiện, vừa qua Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp với tư vấn hỗ trợ kỹ thuật phía Trung Quốc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tuyến đường sắt này và cũng đã làm việc với các địa phương (trong đó có tỉnh Lào Cai) để lấy ý kiến thoả thuận về phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga… làm cơ sở dành quỹ đất phục vụ dự án đầu tư trong tương lai.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)