Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương về tuyến đường sắt Xuyên Á (đoạn Dĩ An - Lộc Ninh)

Thứ hai, 23/03/2020 09:02 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Công văn số 2464/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương trả lời kiến nghị gửi tới sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Văn bản số 03/BDN ngày 08/01/2020 với nội dung kiến nghị như sau: 

"Tuyến đường sắt Xuyên Á (đoạn Dĩ An - Lộc Ninh) mặc dù công bố quy hoạch đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được triển khai thực hiện, gây khó khăn cho đời sống người dân trong vùng dự án, hạn chế quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân. Đề nghị ngành Giao thông vận tải quan tâm triển khai sớm dự án để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời trong thời gian chờ triển khai các dự án đường sắt này, đề nghị Bộ GTVT sớm cắm mốc và bàn giao mốc thực địa, lộ giới các tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương theo quy hoạch của Bộ để tỉnh Bình Dương phối hợp với các cơ quan hữu quan quản lý quỹ đất theo quy hoạch cũng như tạo điều kiện cho tỉnh trong triển khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh".

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đã quan tâm, góp ý công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và người dân. Về nội dung kiến nghị, Bộ GTVT xin trả lời như sau:

Về việc sớm thực hiện đầu tư tuyến đường sắt xuyên Á: Trên cơ sở định hướng Chiến lược, Quy hoạch phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050 (tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 và Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 24/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ GTVT đã rà soát, xây dựng và đề xuất kế hoạch triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, do nguồn lực đầu tư công còn nhiều khó khăn nên trong giai đoạn đến 2020 chỉ tập trung trả nợ đọng xây dựng cơ bản, bố trí đối ứng các dự án ODA, hoàn thành các dự án đang thực hiện và triển khai một số dự án quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh. Bộ GTVT ghi nhận ý kiến của UBND tỉnh Bình Dương và sẽ nghiên cứu, đề xuất trong các giai đoạn tiếp theo của kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm sớm thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Đối với việc triển khai cắm mốc ngoài thực địa theo quy hoạch: Để tăng cường công tác quản lý đất dành cho đường sắt theo quy hoạch đã được phê duyệt, tránh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa và bàn giao mốc giới theo quy hoạch các tuyến đường sắt là cần thiết. Hiện nay, trên cơ sở thỏa thuận của Cục Đường sắt Việt Nam với các địa phương, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam thí điểm cắm mốc ngoài thực địa theo quy hoạch chi tiết trên một số tuyến (đoạn tuyến) đường sắt. Trên cơ sở báo cáo, tổng kết thí điểm cắm mốc ngoài thực địa của Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT sẽ xem xét, triển khai thực hiện đối với các tuyến theo quy hoạch như kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Dương, trân trọng gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương để trả lời và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT./.

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ GTVT

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)